« Teenused / Masinaehitus

Masinaehitus: Ideest lahenduse ja teostuseni

Meie kogenud meeskond tagab, et teie masinaehituslikud projektid valmivad täpselt vastavalt spetsifikatsioonidele, tagades samal ajal ergonoomilisuse, ohutuse ja töökindluse.

Seadmed

Insero OÜ peamiseks tegevuseks on masinaehitusliku projekteerimisteenuse pakkumine. Teostame erinevate masinate ja seadmete insener-tehnilisi lahendusi ja projekteermist.

Vastavalt kliendi vajadustele ja soovidele töötame välja konseptsiooni, millele teostame projekti, mudelid ja joonised. 

Projekti lõppedes anname kliendile üle seadme, koos vajaliku dokumentatsiooni ja koolitusega ning pakume hilisemat järelhooldust.

Projekteerime järgmisi seadmeid ja süsteeme:

– Protsessiseadmed ja nende osad
– Konveierid ja transportsüsteemid
– Tootmisseadmed ja liinid
– Komplekteerimisseadmed
– Etikettimis- ja markeerimisseadmed
– Sorteerimissüsteemid
– Etteandesüsteemid

Rakised

Igasugune tootmise töö tegemise kiirus ehk efektiivsus on  lisandväärtuse arvestamisel lähtepunktiks. Olenemata, kas tegu on manuaalse, pool-automaatse või täis-automaatse protsessiga, siis optimaalsed tööasendid, täpne positsioneerimine ja korratavus on võtmeküsimuseks suurema kasumlikkuse saavutamiseks. Rakiste projekteerimisel on meil oluline rõhuasteus efektiivsuse kõrval ka ergonoomikal ja hooldatavusel. Oleme loonud lahendusi erinevatele tööstusvaldkondadele, sh. metalli-, elektroonika-, meditsiini-, puidu- jt. valdkondades.

- Tootmisabivahendid
- Statsionaarsed rakised
- Koostamisfikstuurid
- Eritööristad

Montaaži planeerimine

Suur maksumuse komponent tootmisesse investeerimise juures on seadmete ja nende juurdekuuluva taristu montaažile kuluv aeg. Sellel on omakorda kaks komponenti - montaažimeeskonna otsene kulu ning lisaks kulu, mis kaasneb tavapärase tootmise peatamisega. Inseros seame olulise rõhu projekteerimisel, et meie seadmed ja konstruktsioonid on võimalik kiirelt paigaldada ja seadistada vähendades seisuaegasid olulisel määral. Selleks kasutame olemasoleva keskkonna kaardistamiseks 3D-laserskanneerimist. Pakume protsessi planeerimist nii montaažile kui ka eelnevale demontaažile

-Logistika planeerimine objektil (sh. siseruumides)
-Montaažiplaanide koostamine
-Montaaživideote koostamine
-Makettide koostamine
-Konsultatsioon

Teised teenused

Tootearendus ja prototüüpimine

Tegeleme nii uute toodete väljatöötamisega kui ka olemasolevate toodete täiustamisega vastavalt kliendi ja turu ootustele.

Loe lähemalt

3D-skaneerimine

Laserskaneerimise ehk 3D mõõdistamise abil on võimalik luua keskkonnast või objektidest täpne ruumiline punktipilv. Tulemust saab kasutada olemasolevate hoonete ja seadmete kaardistamiseks ning analüüsimiseks erinevates valdkondades.

Loe lähemalt

Konsultatsioonid

Vastavalt kliendi vajadusele saame olla abiks täiendavate staatiliste ja dünaamiliste analüüside (FEM) läbiviimisega, projektijuhtimise ning tehnilise nõustamisega.

Loe lähemalt

Tarkvaraarendus

Teenus on suunatud mehaanikainseneri tööprotsesside optimeerimisele, kasutades selleks Autodesk Inventor API, iLogic ja Vault serveri võimalusi

Loe lähemalt

VESTLEME LÄHEMALT

Kui sul on projekt või idee, millele soovid teostust ning soovid meiega seda arutada, siis võta meiega ühendust ning aitame kindlasti kaasa mõelda.