MÕNED MEIE KLIENDID
TEENUSED

Meie fookus on

Meie kompetents ei piirdu vaid nende kolme valdkonnaga, pakume lisaks ka konsultatsioone, tugevusarvutusi (FEM), tootmise planeerimist ja optimeerimist, ultraheliga materjali paksuse mõõtmist ning projekteerimise efektiivsuse tõstmiseks tarkvara erilahendusi.

MEIE LUGU

Kes on Insero?

Ettevõte alustas oma tegevust jooniste digitaliseerimise ning lihtsamate projekteerimistöödega.
2013 a. suvel taotles Insero OÜ EAS’i Starditoetust, et soetada keerukamaks projekteerimiseks tarvilik rakendustarkvara Solidworksi litsents. 

Projekteerimisvõimekuse kasvamise tulemusena kasvasid tööde mahud ning keerukus ja suurenes ekspordi osakaal Skandinaaviasse. Järgnevatel aastatel on pidevalt suurenenud kollektiiv ning laiemalt on kasutusele võetud rakendustarkvara Autodesk Inventor.

2017 aastal tegi ettevõtte suuremamahulise investeeringu ja soetas Faro Focus S 70 laserskanneri.

Insero OÜ igapäeva töö on viidud vastavusse kvaliteedijuhtimissüsteemi standardi ISO 9001:2015; keskkonnajuhtimissüsteemi standardi ISO 14001:2015; töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi 45001:2018 ja NATO AQAP 2110:2016 standardi nõuetega. Peale edukat auditit on Bureau Veritas Eesti OÜ väljastanud 1. novembril 2017 meile vastavussertifikaadid.
NATO AQAP 2110 defineerib kvaliteeditagamise nõuded projekteerimisele, arendamisele ning tootmisele.

VESTLEME LÄHEMALT

Kui sul on projekt või idee, millele soovid teostust ning soovid meiega seda arutada, siis võta ühendust ning aitame kindlasti kaasa mõelda.